Svar från Socialstyrelsen

Svar på brev angående minskade fosterrörelser

Socialstyrelsen (SoS) har sedan hösten 2011 fått frågor avseende ett tiotal olika problemområden inom mödra- och förlossningsvården. Ett av områdena var minskade fosterrörelser under den sista tredjedelen av graviditeten.

I december 2011 möttes företrädare för SoS och mödravården. I första hand diskuterades den felaktiga texten om minskade fosterrörelser i läroboken för barnmorskor. Inför mötet hade SoS gjort en kartläggning av det vetenskapliga underlaget till klinisk handläggning av kvinnor som söker för minskade fosterrörelser. Studierna visade att minskad fosteraktivitet kunde vara tecken på allvarligt hälsotillstånd hos fostret som kräver skyndsamma medicinska åtgärder.

Det fanns också resultat som pekade mot att ökad vaksamhet hos modern avseende fostrets rörelser kunde bidra till lägre risk för fosterskador. Denna vaksamhet förutsatte att modern informerades korrekt och tydligt om vilka tecken och signaler hon skulle reagera på. Det fanns dock inga studier som visade vilken metod av flera tänkbara som skulle vara effektivast att använda sig av.

Mötet kom fram till att frågorna bäst hanterades av barnmorskorna och förlossningsläkarna genom sina respektive yrkesorganisationer. Den felaktiga texten i läroboken för barnmorskor hade redan ändrats i senare upplagor. Yrkesorganisationerna hade redan påbörjat arbeten om säker förlossningsvård där bland annat frågor om fosterrörelser fanns med. Dessa arbeten syftar till att ta fram nationella riktlinjer inom dessa problemområden. Man bestämde också att träffas igen under 2012 för fortsatta diskussioner.

Det nya mötet är planerat till torsdag 2012-10-04. Frågan om minskade fosterrörelser kommer självfallet att finnas med på mötesagendan.


Med vänlig hälsningAndor Wagner

4 kommentarer:

  1. Vad bra att du fick svar! Med anledning av ditt tidigare inlägg kollade jag upp det där med minskade fosterrörelser när jag var hos min barnmorska igår (är i vecka 27, andra barnet). Hon sa att man i vårt landsting tar väldigt allvarligt på mammor som ringer in och är oroliga för just minskade fosterrörelser, och att jag inte skulle känna mig besvärlig om jag någon gång var bekymrad och ville ha en extra kontroll. Här är det tydligen mammans upplevelse av rörelser som är det viktigaste i barnmorskornas bedömning av hur graviditeten fortlöper. Det har blivit mindre viktigt att lyssna på hjärtat och mäta mage. Ett steg framåt i alla fall!
    Kram

    SvaraRadera
  2. Oj, vad starkt jobbat av dig och din väninna som delar den erfarenheten. Fint att ni skriver brev, startar en facebookgrupp och på alla sätt försöka agera för en bättre vård. Heja er!

    SvaraRadera